Flevoland: Vysušit, odvodnit!

04.09.2021

Existuje pořekadlo, které je asi takto: "Někdo chytrý vylezl na kopec a postavil si tam dům. No a ten druhý je Holanďan."

Nevím, jestli je to doslovně řečeno, ale význam to vystihuje zcela přesně. Není moc podobných zemí v Evropě a možná ani na světě, které bychom přirovnali k Holandsku. Velká část, jak známo, leží pod hladinou mořskou. To se tak obecně o Holandsku ví. Ale co to znamená pro návštěvníka a pro obyvatele samotné?

Představte si dobu před mnoha sto lety, kdy Holandsko bylo zemí močálů, mokřadů a zemí, kde Vnitřní moře zasahovalo i do míst, která jsou dnes osídlena. Ani slavní vojevůdci neměli zájem pokračovat v dobývání této země dál, než někam k dnešnímu povodí Mázy. Jenže to byl právě Holanďan, který se odvážil poručit vodě samotné a vzniklo dílo, které se řadí právem mezi technické divy světa - projekt Delta. Tomu ale předcházela ještě dlouhá cesta.

Staletí místní lidé přehrazovali moře, a následně pak vysoušeli mořské dno. Jejich větrné mlýny různých tvarů a podob plnily primárně účel jakési pumpy, kterou dopravovali vodu z vysoušené krajiny zpět do moře za zbudovaný val. Více jak dvě pětiny dnešního Holandska stojí na vysušeném dně moře, nebo dně říčního toku. Běžná je pak nadmořská výška minus několik metrů pod hladinou oceánu. Posledním velkým vysušováním a vytvářením si nového prostoru k životu je oblast neboli provincie zvaná Flevoland. Je to místo, na naše poměry oblast krajského obvodu, kde vše, co vidíte, do posledního stromu a keře, je dílem architekta. Je to až bizardní krajina s pravými úhly, s přesně rozesetými domky, domky, které jsou unifikovaným bydlením pro nové obyvatele této krajiny.

Flevoland je dodnes velmi kontroverzní dílo i pro samotné Holanďany. Zkuste si představit, jak probíhalo samotné osídlování. Kdo by se hrnul na místo bez historie, bez kořenů. Chce to notnou dávku odvahy a docela dobrodružnou povahu. Úřady nabízely půdu zdarma s cílem naplnit krajinu zemědělstvím a vůbec farmařením všeho druhu. (Že by zdánlivá podobnost v osidlování našich Sudet?) Ovšem nečekejte vybydlený kraj! Najdete zde vše, co najít v Holandsku chcete: domy z cihel, krásné cesty, farmy, cyklostezky, restaurace a hotely... Jen je to všechno nějaké sterilní, učesané, moc dokonalé i na Holandsko samotné. Bez oné historické patiny je to země, která chce spíše napodobit originál samotný, ale nemůže se jaksi ubránit umělosti a prvoplánovosti. Prostor, který není tvořen živelnou historií, ale vznikl v podstatě centrálním plánováním holandské vlády. Ale pro vás, návštěvníky nabízí přeci jen něco, co nikde jinde nezažijete.

Může se vám stát totiž jedna zvláštnost. V celé své rovině, kterým Flevoland je, se z ničeho nic před vámi objeví malý kopec. Opravdu malý, ale znatelný, vždyť musíte najednou párkrát silněji šlápnout do pedálů! V tom případě jste najeli na jeden z bývalých ostrovů. Může jim být například místo zvané Schokland. Je to ostrovní pozůstatek s kostelem (který můžete navštívit), ostrov se zbytky základů majáku a původních obydlí. Na Schoklandu je instalován umělecky pojatý skeleton ryb, jakoby vyplouvající z povrchu země. Jedná se o vizuální připomínku minulosti, která bude navždy spjata s tímto místem. Pro návštěvníka suchozemce je to nevšední zážitek a až zde si člověk naplno uvědomuje, co Holanďané dokázali a udělali pro rozšíření plochy ke svému žití. Byť je Schokland zařazen na seznam UNESCO, nehledejte zde davy lidí, ale klid a prostor k zastavení se. Původní obyvatelé by se asi divili, že jsou dnes součástí pevninské Evropy.

Pokud se vydáte na kole ze Schoklandu směrem k jezeru IJsselmeer (bývalý záliv Vnitřního moře zvaného Zuiderzee), pojedete nejspíš okolo uměle vytvořených mohutných hrází, které chrání celý kraj před zatopením. Budete míjet pásy větrných elektráren, tak typických pro celý Flevoland, až dojedete do starobylého městečka s malebným majákem, přístavištěm a písčitou pláží, kterou místní velmi rádi využívají k relaxaci. Město Urk bylo ve své době totiž rovněž ostrovním a hlavně přístavním městem. Najednou se ocitáte opět v tom starém Holandsku. Stačilo popojet pár kilometrů a prostor je tak jiný. Vždyť o pár kilometrů na východ město Ens letos slavilo "již" 65. výročí založení. Už chápete ty kontrasty tohoto místa?

A aby si přišli na své i milovníci aktrakcí všeho druhu, když už zde budete tyto končiny projíždět, nevynechejte delfinárium. Tedy spíše Dolfinarium. Najdete jej ve městě Harderwijk. Nejedná se sice již o provincii Flevoland, ale bylo by škoda jej minout. Jen si vyčleňte opravdu celý den a pozor na zlomyslné tuleně, kteří velmi rádi stříkají vodu na nebohé turisty.

Flevoland je jednoduše zvláštní. Není to asi ideální místo na to strávit zde dvoutýdenní dovolenou. Neoslní. Ale rozhodně stojí za to jej vidět. Už jen pro svou neopakovatelnost. Odskočte si ze svého starého dobrého Holandska na jeden den na Flevoland. Ať můžete říct: "Stál jsem na ostrově obklopen stromy, kukuřičnými lány, loukami a pohodovými lidmi, kteří si svou novou historii utváří právě teď a tady."